Oppdatert pr 1.1.2006:
Kraftstasjon Eiere Eierandel % % i FBR
Ylja Oppland Energi AS 100 16,24
Eidsfoss Vang Energiverk 100  1,31
Kalvedalen Oppland Energi AS 100  5,43
Lomen Oppland Energi AS 100 10,39
Fossheimfoss Oppland Energi AS 100  0,64
Faslefoss Oppland Energi AS 100  4,23
Åbjøra Skagerak Kraft AS 100 23,62
Bagn Skagerak Kraft AS
Storbrofoss Kraftanlegg DA
80
20
10,98
 2,75
Eid Oppland Energi AS 100  1,94
Hensfoss Glitre Energi Produksjon AS 100  4,37
Svinefoss Glitre Energi Produksjon AS 100  1,41
Hofsfoss Glitre Energi Produksjon AS 100  4,77
Hønefoss Ringeriks-Kraft AS 100  3,84
Geithusfoss Glitre Energi Produksjon AS 100  1,35
Gravfoss Glitre Energi Produksjon AS 100  2,80
Embretsfoss
 
Glitre Energi Produksjon AS
Embretsfos Fabrikker AS
75
25
 1,75
 0,58
Døvikfoss Glitre Energi Produksjon AS 100  0,81
Holmen-Hellefoss Hellefoss Kraft AS 100  0,79

 

Eiere etter vektede %-vis andel:  
Oppland Energi AS 38,87
Skagerak Kraft AS 34,60
Glitre Energi Produksjon AS 17,26
Ringeriks-Kraft AS 3,84
Storbrofoss Kraftanlegg DA 2,75
Vang Energiverk 1,31
Hellefoss Kraft AS 0,79
Embretsfos Fabrikker AS 0,58

FBR, Hvervenmoveien 33, 3511 Hønefoss, telefon: 974 11 167
| Virksomheten | FBR's eiere | Vannstander tekstmeldingstjeneste | Vannstander | Diverse måleverdier | Anlegg og drift | Årsrapport | Lenker | Kontakt oss |