Siden viser nedbør- og lufttemperaturverdier på et utvalg stasjoner i vassdraget :

Nedbør siste døgn:
Målested
Nedbør siste døgn
Slidrefjord
0,0
Flyvatn
0,0
Sperillen
0,0

Lufttemperatur kl 07.00:
Målested
Lufttemperatur kl 07.00
Fleinsendin/
-1,5
Slidrefjord
-3,2
Flyvatn
-4,1
Strømstøa i Vestre Ådal
2,2

Nedbør pr.mnd:
Måned

Beitostølen (Kalvedalen) Nedbør

Beitostølen (Kalvedalen) Normal 1991-2000
Vestre slidre (Røn) Nedbør
Vestre slidre (Røn)
Normal 1991-2000
Golsfjellet (Flyvatn) Nedbør
Golsfjellet (Flyvatn)
Normal 1991-2000
Killing- strømmen
Killing-
strømmen

Normal
1991-2000
Januar
63,9
86,2
20,3
36,8
39,3
57,6
39,7
49,6
Februar
48,0
70,0
39,2
25,7
43,6
37,4
80,2
32,1

Mars

98,3
59,9
58,9
25,0
78,3
44,4
80,6
46,9
April
8,2
62,6 
2,5
28,7
12,0
41,2
11,7
53,7
Mai
140,4
46,6 
114,8
36,9 
102,8
46,1
122,2
61,9
Juni
98,4
88,3 
74,9
68,1 
117,5
77,2
94,8
88,9

Juli

92,8
86,6 
61,3
78,9 
76,9
78,0
53,5
77,4
August
182,9
112,1 
119,5
80,5 
82,4
83,0
125,5
87,2
September
91,2
100,7 
55,1
62,3 
68,3
74,9
101,5
90,2
Oktober
65,5
92,0 
58,2
54,1 
80,8
67,1
112,7
90,5
November
99,0
104,1 
94,5
49,6 
92,6
61,3
118,8
105,8
Desember
87,7
74,0
54,2
39,0
72,0
51,9
79,4
56,9

Målingene er sist oppdatert: fredag, 27. mars 2020, 10:11

IMT= Ikke måleverdi tilgjengelig

Målingene oppdateres hverdager.

FBR, Hvervenmoveien 33, 3511 Hønefoss, telefon: 974 11 167
| Virksomheten | FBR's eiere | Vannstander tekstmeldingstjeneste | Vannstander | Diverse måleverdier | Anlegg og drift | Årsberetning | Lenker | Kontakt oss |