Siden viser nedbør- og lufttemperaturverdier på et utvalg stasjoner i vassdraget :

Nedbør siste døgn:
Målested
Nedbør siste døgn
Slidrefjord
0,0
Flyvatn
0,0
Sperillen
0,2

Lufttemperatur kl 07.00:
Målested
Lufttemperatur kl 07.00
Fleinsendin/
-6,6
Slidrefjord
-14,6
Flyvatn
-7,6
Strømstøa i Vestre Ådal
-15,7

Nedbør pr.mnd:
Måned

Beitostølen (Kalvedalen) Nedbør

Beitostølen (Kalvedalen) Normal 1991-2000
Vestre slidre (Røn) Nedbør
Vestre slidre (Røn)
Normal 1991-2000
Golsfjellet (Flyvatn) Nedbør
Golsfjellet (Flyvatn)
Normal 1991-2000
Killing- strømmen
Killing-
strømmen

Normal
1991-2000
Januar
183,7
86,2
82,8
36,8
102,5
57,6
81,9
49,6
Februar
91,4
70,0
34,9
25,7
68,8
37,4
57,1
32,1

Mars

30,5
59,9
23,5
25,0
27,8
44,4
17,8
46,9
April
68,1
62,6 
57,2
28,7
67,7
41,2
47,1
53,7
Mai
42,5
46,6 
IMT
36,9 
20,7
46,1
29,2
61,9
Juni
48,2
88,3 
44,3
68,1 
51,2
77,2
48,9
88,9

Juli

61,0
86,6 
34,6
78,9 
51,9
78,0
24,1
77,4
August
147,1
112,1 
103,5
80,5 
122,1
83,0
57,6
87,2
September
123,2
100,7 
54,3
62,3 
76,4
74,9
114,4
90,2
Oktober
72,9
92,0 
14,9
54,1 
34,1
67,1
29,6
90,5
November
125,7
104,1 
63,8
49,6 
67,3
61,3
90,6
105,8
Desember
75,2
74,0
66,6
39,0
68,3
51,9
62,4
56,9

Målingene er sist oppdatert: fredag, 18. januar 2019, 10:11

IMT= Ikke måleverdi tilgjengelig

Målingene oppdateres hverdager.

FBR, Hvervenmoveien 33, 3511 Hønefoss, telefon: 974 11 167
| Virksomheten | FBR's eiere | Vannstander tekstmeldingstjeneste | Vannstander | Diverse måleverdier | Anlegg og drift | Årsberetning | Lenker | Kontakt oss |