Siden viser nedbør- og lufttemperaturverdier på et utvalg stasjoner i vassdraget :

Nedbør siste døgn:
Målested
Nedbør siste døgn
Slidrefjord
22,5
Flyvatn
20,5
Sperillen
14,8

Lufttemperatur kl 07.00:
Målested
Lufttemperatur kl 07.00
Fleinsendin/
0,7
Slidrefjord
5,8
Flyvatn
3,0
Strømstøa i Vestre Ådal
7,5

Nedbør pr.mnd:
Måned

Beitostølen (Kalvedalen) Nedbør

Beitostølen (Kalvedalen) Normal 1991-2000
Vestre slidre (Røn) Nedbør
Vestre slidre (Røn)
Normal 1991-2000
Golsfjellet (Flyvatn) Nedbør
Golsfjellet (Flyvatn)
Normal 1991-2000
Killing- strømmen
Killing-
strømmen

Normal
1991-2000
Januar
36,5
86,2
18,1
36,8
24,7
57,6
25,1
49,6
Februar
38,1
70,0
17,9
25,7
30,0
37,4
29,0
32,1

Mars

60,5
59,9
19,4
25,0
36,4
44,4
32,0
46,9
April
41,5
62,6 
20,8
28,7
43,5
41,2
65,7
53,7
Mai
80,8
46,6 
54,0
36,9 
92,6
46,1
91,3
61,9
Juni
107,5
88,3 
61,3
68,1 
83,5
77,2
104,9
88,9

Juli

73,6
86,6 
58,1
78,9 
57,6
78,0
54,3
77,4
August
139,3
112,1 
112,6
80,5 
134,5
83,0
178,5
87,2
September
IMT
100,7 
IMT
62,3 
IMT
74,9
IMT
90,2
Oktober
IMT
92,0 
IMT
54,1 
IMT
67,1
IMT
90,5
November
IMT
104,1 
IMT
49,6 
IMT
61,3
IMT
105,8
Desember
IMT
74,0
IMT
39,0
IMT
51,9
IMT
56,9

Målingene er sist oppdatert: torsdag, 21. september 2017, 10:10

IMT= Ikke måleverdi tilgjengelig

Målingene oppdateres hverdager.

FBR, Ankersgata 10, 3513 Hønefoss, telefon: 974 11 167 telefaks: 32 12 65 00
| Virksomheten | FBR's eiere | Vannstander tekstmeldingstjeneste | Vannstander | Diverse måleverdier | Anlegg og drift | Årsberetning | Lenker | Kontakt oss |