Siden viser nedbør- og lufttemperaturverdier på et utvalg stasjoner i vassdraget :

Nedbør siste døgn:
Målested
Nedbør siste døgn
Slidrefjord
0,1
Flyvatn
0,0
Sperillen
0,3

Lufttemperatur kl 07.00:
Målested
Lufttemperatur kl 07.00
Fleinsendin/
-11,2
Slidrefjord
-12,5
Flyvatn
-18,7
Strømstøa i Vestre Ådal
-8,9

Nedbør pr.mnd:
Måned

Beitostølen (Kalvedalen) Nedbør

Beitostølen (Kalvedalen) Normal 1991-2000
Vestre slidre (Røn) Nedbør
Vestre slidre (Røn)
Normal 1991-2000
Golsfjellet (Flyvatn) Nedbør
Golsfjellet (Flyvatn)
Normal 1991-2000
Killing- strømmen
Killing-
strømmen

Normal
1991-2000
Januar
183,7
86,2
82,8
36,8
102,5
57,6
81,9
49,6
Februar
IMT
70,0
IMT
25,7
IMT
37,4
IMT
32,1

Mars

IMT
59,9
IMT
25,0
IMT
44,4
IMT
46,9
April
IMT
62,6 
IMT
28,7
IMT
41,2
IMT
53,7
Mai
IMT
46,6 
IMT
36,9 
IMT
46,1
IMT
61,9
Juni
IMT
88,3 
IMT
68,1 
IMT
77,2
IMT
88,9

Juli

IMT
86,6 
IMT
78,9 
IMT
78,0
IMT
77,4
August
IMT
112,1 
IMT
80,5 
IMT
83,0
IMT
87,2
September
IMT
100,7 
IMT
62,3 
IMT
74,9
IMT
90,2
Oktober
IMT
92,0 
IMT
54,1 
IMT
67,1
IMT
90,5
November
IMT
104,1 
IMT
49,6 
IMT
61,3
IMT
105,8
Desember
IMT
74,0
IMT
39,0
IMT
51,9
IMT
56,9

Målingene er sist oppdatert: fredag, 23. februar 2018, 10:11

IMT= Ikke måleverdi tilgjengelig

Målingene oppdateres hverdager.

FBR, Ankersgata 10, 3513 Hønefoss, telefon: 974 11 167 telefaks: 32 12 65 00
| Virksomheten | FBR's eiere | Vannstander tekstmeldingstjeneste | Vannstander | Diverse måleverdier | Anlegg og drift | Årsberetning | Lenker | Kontakt oss |