Siden viser nedbør- og lufttemperaturverdier på et utvalg stasjoner i vassdraget :

Nedbør siste døgn:
Målested
Nedbør siste døgn
Slidrefjord
0,6
Flyvatn
4,1
Sperillen
3,4

Lufttemperatur kl 07.00:
Målested
Lufttemperatur kl 07.00
Fleinsendin/
-5,6
Slidrefjord
-1,5
Flyvatn
-5,8
Strømstøa i Vestre Ådal
-0,8

Nedbør pr.mnd:
Måned

Beitostølen (Kalvedalen) Nedbør

Beitostølen (Kalvedalen) Normal 1991-2000
Vestre slidre (Røn) Nedbør
Vestre slidre (Røn)
Normal 1991-2000
Golsfjellet (Flyvatn) Nedbør
Golsfjellet (Flyvatn)
Normal 1991-2000
Killing- strømmen
Killing-
strømmen

Normal
1991-2000
Januar
36,5
86,2
18,1
36,8
24,7
57,6
25,1
49,6
Februar
38,1
70,0
17,9
25,7
30,0
37,4
29,0
32,1

Mars

60,5
59,9
19,4
25,0
36,4
44,4
32,0
46,9
April
41,5
62,6 
20,8
28,7
43,5
41,2
65,7
53,7
Mai
80,8
46,6 
54,0
36,9 
92,6
46,1
91,3
61,9
Juni
107,5
88,3 
61,3
68,1 
83,5
77,2
104,9
88,9

Juli

73,6
86,6 
58,1
78,9 
57,6
78,0
54,3
77,4
August
139,3
112,1 
112,6
80,5 
134,5
83,0
178,5
87,2
September
201,8
100,7 
62,1
62,3 
123,1
74,9
100,3
90,2
Oktober
150,0
92,0 
82,5
54,1 
103,9
67,1
118,3
90,5
November
95,8
104,1 
49,2
49,6 
65,6
61,3
74,5
105,8
Desember
95,9
74,0
49,1
39,0
55,9
51,9
50,1
56,9

Målingene er sist oppdatert: tirsdag, 16. januar 2018, 10:10

IMT= Ikke måleverdi tilgjengelig

Målingene oppdateres hverdager.

FBR, Ankersgata 10, 3513 Hønefoss, telefon: 974 11 167 telefaks: 32 12 65 00
| Virksomheten | FBR's eiere | Vannstander tekstmeldingstjeneste | Vannstander | Diverse måleverdier | Anlegg og drift | Årsberetning | Lenker | Kontakt oss |