Tabellen viser vannstandsmålinger og avløp på et utvalg målestasjoner i vassdraget:
Målested
HRV
LRV
SV
Fjord m.o.h
Avløp m3/s
Avløp normal m3/s *
Vangsmjøsa
465,70
462,70
465,4
464,35
10,2
13
Olevatn
1004,41
991,41
 
994,93
0,3
 
Slidrefjord
366,21
362,71
365,71
365,31
17,9
24
Øyangen
676,58
668,28
 
672,56
2,6
 
Volbufjord
434,23
431,23
 
434,07
54,5
13
Strandefjord
355,27
348,27
 
355,13
101,4
37
Flyvatn
859,52**
854,02**
 
859,93
48,1
 
Tisleifjord
820,71**
809,21**
 
813,75
3,5
14
Bløytjern
749,05**
746,05**
 
748,90
24,5
17
Begna ved Bagn
     
 
150,5
60
Urula Avløp        
66,0
10
Sperillen
150,25
147,95
 
151,10
395,4
88
Samsjøen
213,26**
207,26**
 
212,35
1,1
 

Målingene er sist oppdatert: lørdag, 27. mai 2023, 09:31

* Årsmiddel for perioden 1961-1990

** Høyde vises i NN2000

HRV = Høyeste Regulerte Vannstand i magasin. Høyeste regulerte nivå i.h.t. konsesjonen.
LRV = Laveste Regulerte Vannstand i magasin. Laveste regulerte nivå i.h.t. konsesjonen.
SV = Sommervannstand fram til 15. september i.h.t. konsesjonen.

IMT = Ingen måleverdi tilgjengelig.

Målingene oppdateres hverdager.

FBR, Hvervenmoveien 33, 3511 Hønefoss, telefon: 974 11 167
| Virksomheten | FBR's eiere | Vannstander tekstmeldingstjeneste | Vannstander | Diverse måleverdier | Anlegg og drift | Årsrapport | Lenker | Kontakt oss |