Tabellen viser vannstandsmålinger og avløp på et utvalg målestasjoner i vassdraget:
Målested
HRV
LRV
SV
Fjord m.o.h
Avløp m3/s
Avløp normal m3/s *
Vangsmjøsa
465,70
462,70
465,4
465,14
12,2
13
Olevatn
1004,41
991,41
 
1 003,51
5,0
 
Slidrefjord
366,21
362,71
365,71
365,69
32,3
24
Øyangen
676,58
668,28
 
676,26
17,2
 
Volbufjord
434,23
431,23
 
433,45
16,2
13
Strandefjord
355,27
348,27
 
354,83
47,8
37
Flyvatn
859,52**
854,02**
 
859,65
15,4
 
Tisleifjord
820,71**
809,21**
 
820,51
17,8
14
Bløytjern
749,05**
746,05**
 
748,71
20,2
17
Aurdalsfjord
306,99
303,24
 
306,32
76,2
Begna ved Bagn
     
 
76,8
60
Urula Avløp        
12,6
10
Sperillen
150,25
147,95
 
149,83
122,4
88
Samsjøen
213,26**
207,26**
 
213,28
1,6
 

Målingene er sist oppdatert: onsdag, 4. oktober 2023, 09:30

* Årsmiddel for perioden 1961-1990

** Høyde vises i NN2000

HRV = Høyeste Regulerte Vannstand i magasin. Høyeste regulerte nivå i.h.t. konsesjonen.
LRV = Laveste Regulerte Vannstand i magasin. Laveste regulerte nivå i.h.t. konsesjonen.
SV = Sommervannstand fram til 15. september i.h.t. konsesjonen.

IMT = Ingen måleverdi tilgjengelig.

Målingene oppdateres hverdager.

FBR, Hvervenmoveien 33, 3511 Hønefoss, telefon: 974 11 167
| Virksomheten | FBR's eiere | Vannstander tekstmeldingstjeneste | Vannstander | Diverse måleverdier | Anlegg og drift | Årsrapport | Lenker | Kontakt oss |