Tabellen viser vannstandsmålinger og avløp på et utvalg målestasjoner i vassdraget:
Målested
HRV
LRV
SV
Fjord m.o.h
Avløp m3/s
Avløp normal m3/s *
Vangsmjøsa
465,70
462,70
465,4
465,39
3,2
13
Olevatn
1004,41
991,41
 
1 003,28
1,5
 
Slidrefjord
366,21
362,71
365,71
365,70
5,4
24
Øyangen
676,58
668,28
 
673,96
2,2
 
Volbufjord
434,23
431,23
 
433,53
4,1
13
Strandefjord
355,27
348,27
 
354,68
10,8
37
Flyvatn
859,52**
854,02**
 
859,52
3,6
 
Tisleifjord
820,71**
809,21**
 
813,98
3,8
14
Bløytjern
749,05**
746,05**
 
748,55
0,0
17
Begna ved Bagn
     
 
12,9
60
Urula Avløp        
1,7
10
Sperillen
150,25
147,95
 
148,57
43,6
88
Samsjøen
213,26**
207,26**
 
210,76
0,2
 

Målingene er sist oppdatert: torsdag, 11. august 2022, 09:31

* Årsmiddel for perioden 1961-1990

** Høyde vises i NN2000

HRV = Høyeste Regulerte Vannstand i magasin. Høyeste regulerte nivå i.h.t. konsesjonen.
LRV = Laveste Regulerte Vannstand i magasin. Laveste regulerte nivå i.h.t. konsesjonen.
SV = Sommervannstand fram til 15. september i.h.t. konsesjonen.

IMT = Ingen måleverdi tilgjengelig.

Målingene oppdateres hverdager.

FBR, Hvervenmoveien 33, 3511 Hønefoss, telefon: 974 11 167
| Virksomheten | FBR's eiere | Vannstander tekstmeldingstjeneste | Vannstander | Diverse måleverdier | Anlegg og drift | Årsrapport | Lenker | Kontakt oss |