Velkommen til Foreningen til Bægnavassdragets Regulering

Foreningen til Bægnavassdragets Regulering (FBR) er en forening etter bestemmelsene i Vassdragsreguleringsloven. Foreningens formål er å ivareta medlemmenes felles interesser med hensyn til bruk av vannet fra Begnas nedbørfelt til kraftproduksjon.

FBR’s medlemmer er kraftselskap med i alt 18 kraftverk i Begna og i Drammenselva nedenfor Tyrifjord. Kraftproduksjonen fra disse utgjør i et middels år ca. 2,1 TWh.

FBR har ansvaret for vedlikehold og drift av 20 reguleringsanlegg, det vil si dammer, luker, målestasjoner osv. i Begnavassdraget. Anleggene er hovedsakelig beliggende i Valdres.

FBR tar seg av fellesoppgaver for medlemsbedriftene som erstatningsutbetalinger etter reguleringsinngrep, utsetting av fisk i regulerte vatn i Begnavassdraget, innsamling og bearbeiding av hydrologiske og meteorologiske data osv.

FBR, Hvervenmoveien 33, 3511 Hønefoss, telefon: 974 11 167
| Virksomheten | FBR's eiere | Vannstander tekstmeldingstjeneste | Vannstander | Diverse måleverdier | Anlegg og drift | Årsrapport | Lenker | Kontakt oss |