Hva er en reguleringsforening?

I "Lov om vassdragsreguleringer" av 14.12.1917 heter § 9, punkt 2 (sitat): "Er det ikke en brukseierforening i vassdraget, bør konsesjon til regulering for en eller flere vannfalleieres regning ikke gis, før alle interessert eiere av vannfall eller bruk i vassdraget har fått anledning til å danne en brukseierforening."

Av sitatet fremgår at i større vassdrag med mange interessenter, er det en forpliktelse å danne en brukseierforening (eller reguleringsforening), slik at bl.a. det offentlige kun har en part å forholde seg til i reguleringssaker, det være seg under behandling av en søknad, senere under utbygging, eller til sist under driften.

FBR 100 års jubileum - Last ned brosjyre her! (PDF)