Lenker:

Eiere med egne hjemmesider:

Å Energi Vannkraft AS - https://www.aenergi.no/

Skagerak Kraft AS - https://www.skagerakenergi.no/

Ringeriks-Kraft AS - https://www.ringerikskraft.no/

Hafslund Eco Vannkraft Innlandet AS - https://hafslund.no/kraftproduksjon/kraftverksomrader/hallingdal-og-valdres

Vang Energiverk KF - https://www.vangenergi.no/