Vannstander

Tabellen viser vannstandsmålinger og avløp på et utvalg målestasjoner i vassdraget.

Se også vår tekstmeldingstjeneste for å få tilsendt vannstand som tekstmelding

Målested HRV LRV SV Fjord m.o.h: Avløp m3/s Avløp normal m3/s *
Vangsmjøsa 465,70 462,70 465,4 465,42 9,9 13
Olevatn 1004,41 991,41 1004,49 9,0
Slidrefjord 366,21 362,71 365,71 365,79 36,1 24
Øyangen 676,58 668,28 676,89 16,8
Volbufjord 434,23 431,23 433,98 17,4 13
Strandefjord 355,27 348,27 354,73 62,4 37
Flyvatn 859,52** 854,02** 859,75 20,8
Tisleifjord 820,71** 809,21** 820,31 31,3 14
Bløytjern 749,05** 746,05** 748,63 35,5 17
Aurdalsfjord 306,99 303,24 306,56 101,8
Begna ved Bagn 103,8 60
Urula Avløp 16,0 10
Sperillen 150,25 147,95 150,12 150,4 88
Samsjøen 213,26** 207,26** 213,04 3,6

Målingene er sist oppdatert: tirsdag, 23. juli 2024, 09:31

* Årsmiddel for perioden 1961-1990

** Høyde vises i NN2000

HRV = Høyeste Regulerte Vannstand i magasin. Høyeste regulerte nivå i.h.t. konsesjonen.
LRV = Laveste Regulerte Vannstand i magasin. Laveste regulerte nivå i.h.t. konsesjonen.
SV = Sommervannstand fram til 15. september i.h.t. konsesjonen.

IMT = Ingen måleverdi tilgjengelig.

Målingene oppdateres hverdager.